Groothandels Logistiek: Minimale voorraad, maximale customer service

Op basis van Exact Globe en Exact Synergy configureren wij een oplossing die aansluit op de branche specifieke bedrijfsprocessen.

De groothandel staat onder druk.

Door schaalvergroting van klanten en leveranciers, door toenemende concurrentie. Groothandelsbedrijven staan voor de opgave om hun toegevoegde waarde te bewijzen. Efficiency, samenwerking en inzicht in producten, prijzen en voorraden zijn daarbij cruciaal.

Wie wat doet in welke schakel van de productie- en distributieketen is tegenwoordig geen vast gegeven meer. Dat leidt tot een toenemende branchevervaging. Producenten besteden hun productie uit naar lage-lonenlanden en concentreren zich op ontwerp, marketing en distributie.
Het omgekeerde valt ook waar te nemen, onder andere in het groothandelsbedrijf: bedrijven die zich juist meer richten op hun kernactiviteiten en aanverwante activiteiten uitbesteden. Activiteiten als overslag en warehousing komen dan bij derden te liggen. Nieuwe vormen van samenwerking, fusies en integratie van schakels in de keten zijn het gevolg.

Victor Holland is de automatiseringspartner voor de technische groothandel, voedselgroothandel, groothandel in consumentengoederen en bedrijven die zich richten op handel en service.
Kennis en Passie

Victor Holland zorgt niet alleen voor een oplossing die aansluit op uw softwarebehoefte, maar die ook meegroeit met uw bedrijf.

Na diverse groothandels te hebben geautomatiseerd weten wij wat er speelt in uw branche. En zorgen wij ervoor dat we voorop blijven lopen in de ontwikkelingen. Wij streven kortom naar onbeperkte houdbaarheid. Zowel wat de software, als wat de relatie met u als klant betreft.

Groothandels van uiteenlopende omvang gingen u reeds voor, met steeds weer klinkende resultaten. Interne processen verlopen efficiënt, financiële parameters zijn direct toegankelijk, de klanttevredenheid stijgt zienderogen. En groeit het bedrijf, dan kan onze software dus modulair meegroeien.

Oplossingen: